Vékás Zoltán

baptista lelkipásztor
(1949-2010) életrajza 

A székelyföldi Kisgalambfalván született 1949 január 4-én, négygyermekes hívő család első gyermekeként. Szülei: Vékás József és Kelemen Berta. Tanulmányait szülőfalujában, a szomszédos Nagygalambfalván és Brassóban végezte.

1967-ben változás állt be életében, többször megérintette az Ige és a vele egykorú, igazán megtért fiatalok bizonyságtétele. Szívében is munkálkodott az Úr, megtért és átadta az életét Istennek. Bemerítése 1967 november 12-én történt Brassóban. Ez év őszén munkába állt az autógyárban.

1971 őszén indíttatást érzett, hogy a teológiai szemináriumba menjen és teljes idejű lelki munkára szánja az életét. Erre - sok vajúdás és imádkozás után - 1974 szeptemberében került sor. Kedves emlékek fűzik Bukaresthez, tanárai és évfolyamtársai nagyon komoly hívő élete mélységesen meggondolkoztatta és arra ösztönözte, hogy újra értékelje elhívását, odaszánását. Attól kezdve mindig nagy örömmel és hűséggel szolgálta megváltó Urát.

A Szeminárium befejezése után, 1978 augusztus 23-án házasságot köt az ugyancsak székelyföldi Gidó Erzsébettel. Szeptember elején Vajdahunyadra költöznek, ahol a körzet lelkipásztora lesz. Boldog családi életet élnek gyermekeikkel, akik a vajdahunyadi szolgálat alatt érkeztek a családba. Második gyermeküket 10 hónapos korában haza hívta az Úr. Gyermekeik fizikailag hátrányos helyzetét Isten mindenható bölcs terveként értékelik életükre nézve. Hálásak az Úrnak, hogy gyermekeik élő hitre jutottak.

Vajdahunyadon és a közel 100 km-re fekvő Lupényban szolgál 1990 augusztus 1-ig. E több mint 12 év alatt a vajdahunyadi gyülekezet virágkorát élte, a taglétszám 140 körül mozgott.

Az 1990-es év sok változást hozott Baptista Szövetségünk keretében, de a Vékás család életében is. 1990 januárjában meghívást kaptak a szatmárnémeti gyülekezetbe és körzetbe, ahol augusztus 1-én kezdte szolgálatát.
Azóta a közelmúltig e gyülekezetet és körzetét pásztorolta.

Ez idő alatt Isten sok áldást adott a szolgálatban: a szatmárnémeti gyülekezet közel 300 tagot számlált. Ákoson, Mezőteremen és Sándorhomokon dinamikus romamisszió alakult ki. A Jó Isten különösen használta a lélekmentésben és a lelkigondozásban. Városunk közéletében minden fórumon igyekezett az embereket Isten felé irányítani. 

A magyarországi baptista egyház 2009-ben Spurgeon díjjal jutalmazta a magyarságszerte elismert evangéliumi munkásságáért.  

Az 1990-es újraalakulás óta Szövetségünk elnökségének tagja, majd kommunikációs alelnöke és 12 évig a Szeretet lap főszerkesztője. Legfőbb célja a lelkek Krisztushoz vezetése volt.

Az utóbbi 8 évben Isten egy különleges szószéket készített neki: kórházakat és klinikákat látogatva mindig kereste és megragadta az alkalmat, hogy Uráról bizonyságot tegyen, orvosokkal és betegekkel együtt imádkozzon. Töretlen hittel készült Megváltójával való találkozásra. Földi életének utolsó napjáig a Szentlélek által kiegyensúlyozott teljes életet élt.   

Soli Deo Gloria!
  

lap tetejére

 

vissza